Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

CÔNG BỐ BAO BÌ CHỨA DỰNG THỰC PHẨM

Việt Tín hỗ trợ tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với các sản phẩm bao bì chứa dựng thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước, xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Bộ Y Tế.


1. Hồ sơ đăng ký:

 • Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng (02 bản sao y công chứng)
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.
 • Nhãn sản phẩm (nếu có)

Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

- Giấy phân tích thành phần - Certificate of analysis (bản chính hoặc bản sao Hợp thức hóa lãnh sự)

* Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

2. Các công việc Việt Tín thực hiện:

2.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:

 • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
 • Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
 • Bản Tiêu chuẩn cơ sở
 • Dự thảo nhãn phụ sản phẩm

2.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.


3. Thời gian công bố:

 • Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 12 ngày.
 • Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm. 4. Chi phí công bố:
 • Phí công bố chất lượng: 4.500.000 VNĐ/ SP
 • Phí kiểm nghiệm phát sinh: Doanh nghiệp chịu(nếu có) 
 • Chi phí trên chưa bao gồm 10% VATĐăng nhận xét