Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Công bố chất lượng bao bì sản phẩm

Các sản phẩm bao bì và nút bao bì, nói chung là các sản phẩm đựng thực phẩm và mỹ phẩm trực tiếp đều phải công bố chất lượng mới được sử dụng cho đóng gói. Nắm bắt được nhu cầu đó của khách hàng – Việt Tín công ty luật lớn nhất – cung cấp dịch vụ công bố bao bì sản phẩm.

Công bố chất lượng bao bì sản phẩm
Công bố bao bì sản phẩm


Vì sao nên chọn công ty luật Việt Tín ?

Chúng tôi có tủ đá đông để bảo quản tất cả các mẫu sản phẩm giúp sản phẩm của bạn giữ nguyên trạng cho đến khi được kiểm nghiệm và ra giấy chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm.
Chúng tôi có chuyên môn cao trong việc công bố tiêu chuẩn tất cả các sản phẩm.
Chúng tôi có sự quan hệ tốt đẹp với tất cả các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm nghiệm, giúp bạn nhanh chóng có được giấy chứng nhận tiêu chuẩn.

Đăng nhận xét