Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

Tư vấn hồ sơ công bố chất lượng phụ gia thực phẩm, xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm, hoàn tất hồ sơ công bố chất lượng một các nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất chỉ có tại Việt Tín. Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cho đến khi hoàn tất công bố.
1. Hồ sơ đăng ký:

  • Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm (do Việt Tín soạn thảo)
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
  • Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)


Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)

2.   Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng. Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025

3. Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất

2. Các công việc VinaBrand thực hiện:
2.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:
- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
- Kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có)
- Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
- Bản Tiêu chuẩn cơ sở
- Nhãn sản phẩm hoặc Dự thảo nhãn sản phẩm

2.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y Tế.

3. Thời gian công bố:
-     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.
-     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

- Phí kiểm nghiệm: Doanh nghiệp chịu(nếu có)
Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT

5. Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng:

Ngoài vấn đề về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, VinaBrand còn hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục về:

Hãy liên hệ với Việt Tín ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm chuyên nghiệp nhất . 
Đăng nhận xét