Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Công bố Pháp lệnh Vệ sinh thực phẩm


Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo giới thiệu đạo luật đầu tiên về vệ sinh an toàn thực phẩm. Pháp lệnh được ban hành với mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, duy trì và phát triển nòi giống, phát triển sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn và chất lượng, kiểm soát thực phẩm trong nước và xuất nhập khẩu.

Pháp lệnh quy định kinh doanh thực phẩm là ngành kinh doanh có điều kiện; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Người tiêu dùng có quyền được thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm thích hợp.

Việc sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất bảo quản thực phẩm, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục phải theo đúng quy trình kỹ thuật nhà nước quy định.
Với thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất dinh dưỡng... nhập khẩu, xuất khẩu thì nhà xuất nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn cho sản phẩm.
Pháp lệnh này có hiệu lực từ 1/11.

Đăng nhận xét