Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Dịch Vụ Công bố lưu hành thực phẩm chức năng

Nội dung dịch vụ Công bố lưu hành thực phẩm chức năng:
- Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn thực phẩm, thực phẩm chức năng, rượu và các loại đồ uống khác.
- Xây dựng hồ sơ Công bố lưu hành thực phẩm chức năng;
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ Công bố lưu hành thực phẩm chức năng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhận kết quả.
- Tư vấn lựa chọn giải pháp tối ưu khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình hồ sơ Công bố lưu hành thực phẩm chức năng được thẩm xét tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Tư vấn và thực hiện việc xin phép nhập khẩu bán thành phẩm/nguyên liệu sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng.
- Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ.

Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc Công bố lưu hành thực phẩm chức năng nhập khẩu:
Để có thể hỗ trợ Quý Công ty soạn thảo hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu, chúng tôi cần được cung cấp các tài liệu và thông tin sau đây:
- Phiếu cung cấp thông tin công bố (theo mẫu gửi kèm);
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan - Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).
- Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau: GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.
- Kết quả nghiên cứu lâm sàng và/hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.
- Bản sao Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và thuyết minh quy trình sản xuất (đối với trường hợp thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ).
- 01 mẫu sản phẩm.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Đăng nhận xét