Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Dịch vụ công bố thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ

Bản tiêu chuẩn cơ sở khoa học và chuyên nghiệp do Công ty chúng tôi hỗ trợ Quý khách xây dựng sẽ mang lại cho Quý khách yên tâm tuyệt đối từ khi công bố sản phẩm đến thông quan nhập khẩu và phân phối trên thị trường.
Thời gian thực hiện: 15  - 30 ngày làm việc

Yêu cầu chuẩn bị từ phía đơn vị công bố thực phẩm:

1.    Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài
2.    Phiếu kết quả kiểm nghiệm do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ định. Tải Địa chỉ các cơ quan kiểm nghiệm tại đây
3.   Mẫu có gắn nhãn và nhãn màu
4.   Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) trong đó có nội dung chứng nhận sản phẩm phù hợp với lứa tuổi hoặc đối tượng sử dụng
5.   Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa (nếu có)

Tài liệu do Công ty Chúng tôi soạn thảo
1.      Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
2.      Bản tiêu chuẩn cơ sở
3.      Dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm

Thủ tục lưu ý sau khi công bố chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm
1.      Xét nghiệm định kỳ:
2.   Gia hạn: số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm được gia hạn lại sau 03 năm kể từ ngày được cấp. Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn bao gồm:
-     Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm va tiêu chuẩn cơ sở
-     Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ
-     Mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành
Đăng nhận xét