Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Dịch Vụ Tư vấn công bố lưu hành Mỹ phẩm

Chúng tôi chuyên tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm, hướng dẫn nộp đơn công bố lưu hành mỹ phẩm, cung cấp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm.

1.Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam:
-Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố ( bản mềm của Phiếu công bố) – do Chúng tôi soạn thảo và cung cấp cho khách hàng.
-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố lưu hành mỹ phẩm;
-Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho công ty Việt Nam được quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau khi mỹ phẩm được công bố lưu hành;
-Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) trong trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng hai yêu cầu dưới đây:
+CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp.
+CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
-Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;

2.Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước:
-Phiếu công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm (do Chúng tôi soạn thảo)
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao có công chứng, chứng thực tại Việt Nam)
-Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
-Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử;
-Dữ liệu kỹ thuận hoặc dữ liệu lâm sang để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có);
-Tài liệu nghiên cứu độ ổn định;
-Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.

Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm, đăng ký cấp lại sổ đăng ký lưu hành mỹ phẩm, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước được nộp tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

3. Với các dịch vụ liên quan đến đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn các bước đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm;
  • Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm;
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký lưu hành và công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.
Đăng nhận xét