Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Giải quyết khiếu nại về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Cơ sở pháp lý
 -  Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
 -  Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: a. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
- Cá nhân, tập thể thực hiện việc khiếu nại phải nộp đơn theo quy định của pháp luật tại phòng hành chính Tổng hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 24 Trần Phú Đà Lạt.
- Xem xét đơn:
+ Trường hợp đơn hợp lệ, đầy đủ, công chức giải quyết viết phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết.
+ Trường hợp đơn không hợp lệ hợp lệ, công chức giải quyết hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung.
- Thời gian tiếp nhận: sáng từ 8 h - 11 h; chiều từ 14 h - 16 h, các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
b. Bước 2: Phòng chuyên môn xem xét đề xuất kiểm tra thực tế tại cơ sở, (nơi bị tố cáo). Hoặc phối hợp với đơn vị bên ngoài (như Thanh tra Sở KH&CN, Quản lý thị trường, Điện lực, Cty TNHH cấp thoát nước…) xem xét và giải quyết.
c. Bước 3: Trả kết quả. Kết quả khiếu nại được trả trực tiếp cho khách hàng tại Chi cục hoặc qua đường văn thư.

2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3 Thành phần, số lượng hồ sơ gồm: a.Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn khiếu nại của khách hàng.
- Các giấy tờ liên quan
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản trả lời.
6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không.
7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
Loại Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thời gian
15 ngày làm việc.
Đăng nhận xét