Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Dịch vụ tư vấn phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Trong hoạt động tư vấn pháp luật, tranh tụng và các hoạt động dịch vụ pháp lý khác, chúng tôi luôn tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo an toàn pháp lý tốt nhất.

Đặc biệt dịch vụ tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm hiện đang được Luật sư khuyến mại hậu mãi nhất.
Bước 1-Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm về Sở Y tế địa phương nơi công ty đăng ký kinh doanh.
Bước 2- Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Bước3- Sở Y tế sẽ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng với lệ phí theo qui định hiện hành của nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

a)Thành phần hồ sơ :

1. Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp (khi nộp lần đầu)

2. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (03 bản chính có đóng dấu giáp lai - Mẫu Phụ lục số 01-MP)

3.Đĩa chứa dữ liệu công bố (Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

b) Số lượng hồ sơ:01( Theo bộ) 

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Phí Nhà nước: Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm:500.000 đồng/ 01 hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
TEMPLATE FOROTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT
Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. hiệu lực sau 15 ngàykể từ ngày đăng công báo

2- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 07 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTCngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộclĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phícấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. Hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

3- Quyết định 40/2008/QDD-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sảnxuất tại Việt Nam. Hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Đăng nhận xét