Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm thường nhập khẩu

Khác với thực phẩm chức năng vì mục đích bổ sung một số loại vi chất nhất định nào đó cho cở thể thì thực phẩm thường hướng tới tất cả mọi loại đối tượng khách hàng mà không vì mục đích đặc biệt nào!

Thực phẩm thường nhập khẩu hiện nay trên thị trường Việt Nam có các loại như: bánh Danisa, kẹo hồng sâm Korea (Korea red ginseng candy…)

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm thông thường nhập khẩu bao gồm;
- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
- Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
- Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).
- Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); tiêu chuẩn HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.( nếu có)
- Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
- Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có).

Chú ý: Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.
Đăng nhận xét