Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Giấy phép đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

Giấy phép đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế , cung cấp hồ sơ xin đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế .

Công ty tư vấn luật Việt Tín với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Dịch vụ tư vấn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế của Việt Tín đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng với chi phí dịch vụ thấp nhất.


đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GỒM:
Đơn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế.
Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh, trong đó có ghi chức năng sản xuất trang thiết bị y tế (bản sao có Công chứng).
Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa hoặc bản Công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.
Kết quả đánh giá Thử nghiệm tại ít nhất 3 cơ sở y tế của Việt Nam (tùy theo từng loại sản phẩm, Bộ Y tế chỉ định cơ sở y tế để thử nghiệm).
Kết quả kiểm nghiệm các tính chất hóa, lý và Kiểm định độ an toàn của cơ quan chức năng (đối với loại sản phẩm có yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm định).
Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.


Giấy phép đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế

Nhãn sản phẩm: Theo đúng Quy chế Ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại.Dịch vụ liên quan:

Đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

Hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế

Tư vấn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế
Đăng nhận xét