Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Thủ Tục Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cà Phê, Cà Phê Bột, Cà Phê Rang, Xay

Trong lúc cộng đồng cà phê đang hoang mang trước thông tin cà phê bẩn, cà phê hóa chất tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe người uống. thông thường thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh khi đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông đều phải công bố tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm. . Việc công bố này được các cơ quan y tế có thẩm quyền kiểm tra trên thực tế, do đó việc phát hiện các sản phẩm thực phẩm chế biến có đảm bảo chất lượng hay không rất rõ ràng.
Thủ Tục Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng Cà Phê, Cà Phê Bột, Cà Phê Rang, Xay

Công ty chúng tôi chuyên họat động trong lĩnh vực tư vấn về công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng các công việc sau:
- Tư vấn các thủ tục liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê.
- Đại diện để soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xúc tiến nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ.

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ GỒM

1. Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài .(Có chức năng sản xuất chế biến cà phê): 02 bản sao công chứng.
2 .  Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cà phê(về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu vi sinh). Hoặc 03 mẫu sản phẩm nếu sản phẩm chưa được kiểm định .

II. CÁC CÔNG VIỆC CÔNG TY THỰC HIỆN
1. Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:
    1.1 Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
    1.2 Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
    1.3 Bản Tiêu chuẩn cơ sở
    1.4 Dự thảo nhãn sản phẩm
2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đăng nhận xét