Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Công bố thực phẩm, thường vướng mắc ở CFS

Các công ty mang các sản phẩm tới Việt Tín để kiểm nghiệm và công bố thực phẩm thường vướng mắc ở khâu xin CFS ( certificate of free sale ) là một thư chứng thực rằng sản phẩm được lưu hành rộng rãi trên thị trường của nước sở tại, việc xin này không khó mà chỉ khó nhất ở nội dung của CFS.

 Việt Tín cũng đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp này, giấy CFS luôn luôn phải thể hiện được các cơ quan nhà nước chứng nhận rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và đã lưu hành rộng rãi trong thị trường nước sở tại nơi thực phẩm đang lưu hành, nhưng nhiều khi doanh nghiệp lại tự viết và xin dấu của cơ quan chức năng, thông thường chúng có một form nhất định chứ không thể tự sáng tạo ra được !

+Quang Hiển Nguyễn  - nhân viên tư vấn luật tại Topiclaw !
Đăng nhận xét