Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Trong năm Quý tị dự đoán sẽ nhiều việc hơn năm cũ

Với tình hình sẽ khởi sắc của thị trường trong nước, nhiều công ty đã chuẩn bị các tín hiệu thúc đẩy kinh doanh, và trong năm nay hy vọng mảng công bố sản phẩm của công ty cổ phần Panamax sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Topiclaw là thương hiệu của công ty cổ phần Panamax, vẫn sẽ là nơi cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm rẻ nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Đăng nhận xét