Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Công bố sản phẩm của Topiclaw - đã đến một giai đoạn mới

Việt Tín đã đạt mốc 1000 bộ hồ sơ công bố mỹ phẩmcông bố thực phẩm, đây là một trong những kết quả tốt nhất mà Việt Tín đã đạt được, đó cũng là một trong những thế mạnh mà Việt Tín ngay từ đầu phát triển đã xác định. Với sự lỗ lực lớn từ các chuyên viên và các phòng ban khác, Việt Tín đã hoàn thành xuất sắc mốc kết quả trên, sau đây chúng ta sẽ điểm lại các mốc dấu quan trọng của Việt Tín với dịch vụ công bố sản phẩm:

+Ngày 17/8/2012 : Chính thức ra mắt dịch vụ hỗ trợ công bố, ban đầu chỉ có dịch vụ công bố mỹ phẩm mà thôi ....

+Ngày 06/09/2012: Chính thức bổ sung vào gói dịch vụ công bố thực phẩm, công bố thực phẩm thông thường khó hơn công bố mỹ phẩm rất nhiều nên Việt Tín đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu và cung cấp thành công dịch vụ vào ngày đó.

+Ngày 20/1/ 2013: Chính thức kiện toàn toàn bộ hệ thống dịch vụ công bố sản phẩm, bao gồm cung cấp thành công tất cả các dịch vụ liên quan tới công bố mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm nhập khẩu và công bố thực phẩm chức năng .

Cho tới nay Việt Tín đã có uy tín rất lớn trong lòng các doanh nghiệp với các dịch vụ không chỉ là công bố sản phẩm nữa, chúng tôi đã tiến xa hơn thế rất nhiều, sẽ có dịp chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn.
Đăng nhận xét