Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Thành lập công ty chỉ để công bố thực phẩm

Hôm nay được tiếp một trong những ông khách rất hài hước, ổng bảo thành lập công ty ra chỉ để sử dụng dịch vụ công bố thực phẩm tại Việt TÍn mà thôi, lúc đó quả thật mình không cưỡng nổi cái sự cười, nhưng ổng nói cũng có cái lý của ông ta !

Người khách này thành lập công ty chuyên nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng để phân phối cho hệ thống đại lý của ông ta mà ông ta đã gây dựng từ lâu.

Theo lời ông khách thì có tới 120 đại lý trên khắp cả nước chuyên phân phối hàng tạp hoá, và lần này ông chơi bài chuyên nghiệp hơn, thay vì lấy hàng của các nhà phân phối khác thì ông ta tự nhập khẩu và thành phần chính trong hàng hoá của ông ta là thực phẩm và phân phối thực phẩm chức năng !

Thật mệt !
Đăng nhận xét