Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Để đăng ký lưu hành được thực phẩm chức năng là rất khó khăn cho các doanh nghiệp vì giấy tờ rất phức tạp để lập hồ sơ, nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Việt Tín, chúng tôi với nhiều chuyên viên có trình độ cao chắc chắn làm quý bạn và các vị hài lòng, chúng tôi giải quyết hồ sơ trong ngày và giá thành dịch vụ thấp nhất cả nước ...

Thủ tục bạn cần lưu ý khi muốn đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng:

1) Bản cung cấp thông tin công bố.

2) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).

3) Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan – Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

5) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

6) Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau:

    GMP (thực hành sản xuất tốt);
    HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn);
    hoặc giấy chứng nhận tương đương.

7) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.
Kết quả nghiên cứu lâm sàng và/hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.

9) Bản sao Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và thuyết minh quy trình sản xuất (đối với trường hợp thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen,chiếu xạ).

10) 03 mẫu sản phẩm.
Lưu ý: hồ sơ công bố sữa và các sản phẩm có thành phần sữa là chủ yếu yêu cầu tài liệu như đối với sản phẩm thực phẩm chức năng.
Đăng nhận xét