Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Viettinlaw.com: Thêm một hợp đồng công bố tinh bột

Viettinlaw.com: Thêm một hợp đồng công bố tinh bột: Hôm nay là ngày Tôi được ký hợp đồng công bố sản phẩm với khách hàng, sản phẩm lần này được công bố tại Việt Tín là một sản phẩm tinh bột phục vụ cho việc sản xuất thuốc và […]
Đăng nhận xét